اس ام اس های جدید گریه دار 92

اس ام اس های جدید گریه دار 92

اس ام اس های غمگین ۹۲

اس ام اس غمگین

فکرش را بکن!
یک روز می آیی
و می بینی نه من هستم؛
نه این کلمات…
::
::

همه ما زخم هایی داریم
روی بازو یا ساق پا
زخم هایی قدیمی که داستان دارند
که می شود با آن ها ما را شناسایی کرد
زخم هایی بر پیشانی یا بر قلب هایمان
زخم هایی که برایشان حتی دنبال “مرهم” هم نمی گردیم
::
::
چند روزیست دست هایم را …
با چند کتاب و نوشته ،
سرگرم کرده ام اما …
گول نمی خورند…
هیچ چیز معجزه ی دست های تو نمی شود!
::
::
آیینه های اتاق به شوق در آغوش کشیدن تو قد کشیده اند،
حق دارند !
که تصویر من ِ بی تو را هر بار پیرتر از پیش به رُخم می کشند…!
::
::
و در جواب : “تا حالا عاشق بودی؟”
بگویم: نه!
و بیخیال آن سنگینی میان گلو شوم …
::
::
خواستی دیگر با من نبـاشی…
افــــــــرین چه با اراده!!!
لـعنت به دبستانی که تواز درسهایش
فقـط تصمیم کبــــــــــــری اموختی…
::
::
ایما و اشاره نمی دانم!
باید تمام قد روبرویم بایستی
و بگویی دوستت دارم…!
::
::
فریادی ست که نرسیده به گلو بغض می شود ،
به چشم ها که می رسد اشک می شود
و نرسیده به زبان خفه می شود..
::
::

گاهـــــی دِلَـــــــــــــم میــــخواد یکـــی ازم اجــــــــــــازه بخواد
که بیــاد تــو تنهــــــــــاییم
و مــــَن اِجــــــــازه نــدم و اون بـــی تفاوت به مخالفتــــَم بیــاد تو
و آروم بَغلـــــــــــم کُــنه و
بِگه : مَگـــه مَـــن مُـــردَم کـــه تَنهــــا بــمونی
::
::
سوت‌ می‌کشد در هوا ، کابل‌ تلفنی‌ که‌ می‌توانست‌
زیباترین‌ عبارات‌ جهان‌ را
از عاشقی‌ به‌ عاشقی‌ برساند . . . !
::
::
دیشب که نمیدانستم برای کدام یک از دردهایم گریه کنم کلی خندیدم..!
::
::
پسرک گرسنه اش است، به طرف یخچال می رود،
در یخچال را باز می کند…
عرق شرم بر پیشانی پدر می نشیند
پسرک این را می داند،
دست می برد بطری آب را بر می دارد
کمی آب در لیوان می ریزد…
صدایش را بلند می کند ، ” چقدر تشنه ام بود ”
پدر این را می داند پسر کوچولویش چقدر بزرگ شده است

::

::
باور کن
غلو یا بلوف نیست
کم نیاوردم
کوتاه آمدم…
::
::
نذر کرده ام
صد دور تسبیح
اهدنا صراط المستقیم بخوانم
شاید
مرا که میبینی
دیگر مسیرت را کج نکنی!!!
::
::

مــهـم نیــســت که او مــال تــو بــاشــَد
مــهــِم این اســــتــ که فـــَقــَط بــــاشـَـد
زِنـــــدگــی کــُنـد ، عـِــشـــق بــورزد ؛
لــِذَت بـبــرَد و نــَــــفــَس بـــکــــــــشــَد
::
::
گاهی در زندگی
آدم باید تــاوان بده
تــاوان یه اتفاق ، یه تصمیم ، یه تردید
شاید این تــاوان به وسعت تمام طول زندگی باشه !!
::
::
خدایا من از تو معجزه می خواهم
معجزه ای بزرگ در حد خدا بودنت…
تو خود بهتر می دانی
معجزه ای که اشک شوقم را جاری کند؛
ناامید نیستــم فقط دلتنگم…
::
::
خدا همیــن جاست! در پس ِ احساست…
انگشت ِ اشتیاقتـرا بالا ببــر…
لمس اش میکنی .
::
::
تـــــوام میسپارم به درک
تـــــــــــف به هرچی نامرده
تــــــف بهـ شرفـــــش که بلد بود قسم دروغ بخوره
::
::
کوکِ دوستت دارم !
زبانت کوک نمی شود !..
به آنچه ..
گوش من محتاج شنیدنــش است
::
::
گاهـــی آنقـــدر دلـــم از زندگـــی سیـــر میشه
که میخـــوام تا سقفـــ آسمان پـــرواز کنـــم
و روش دراز بکشـــم
آروم و آســـوده !
مثـــل ماهـــی حوض مان
که چنـــد روزیـــست روی آبـــ است …!
::
::
مـــات شــدم از رفـتنت !!
هیــچ مـیز ِ شطـرنجی هـم …
در مــیان نـــبـود !
ایـن وســط ،
فــقط یـک دل بـــود ..
کـه دیگــر نـیست !!
::
::
فـــال مـی فـُــروشـَـم
نــَـتـَرس
بــــِه اَنـــدازهی بــَـختـَــم ســـیاه نیــــست
یــــه دانـــِه بــِـخـَر
شـــایــد فــــال ِ تــُو نـــانــی
بــَـر سـَر ِ ســُـفـره ی ِ خــالـــی مــَــن بــاشَــد !!
::
::
وقتی ازم میپرسی که خوبی و من میگم ای بد نیستم…
یعنی بدم..!
خیلی هم بدم…
پس نگو خدارو شکر..!!!
::
::
سر ِ میز ِ شام
هر چند وقت یه بار به سقف نگاه میکنم
تا اشکای جمع شده تو چشمام بیرون نریزه
::
::
من و تو رفیق بودیم….
تو واسم یه چیزی بیشتر از رفیق بودی!
…تو!
::
::
دلخوشم که هر چه از من دور شوی
از آن ســوی کُره زمین به من
نزدیکــــــ تر می شوی !
فقط می ترسم مبادا
گالیـله اشتبــاه کرده باشــد…!
::
::
گاهـــــی بــایـد بی رحـــــم بــــود
نـــه بــا دوســـت
نـــه بــا دشـــمن
بـــلکــه بـــاخــودتـــ
وچــه بــزرگــتــــ مــی کـــنـه اون ســـیلـی
کــــــه خـــودتــــ مـــی خـــوابـــونـی تـــوصــورتتــــ…
::
::
بــه دلــم مــی گــویــم
آن یــوسفــی هــم کــه بــرگشتـــ بــه کنعــانش
استثنــا بــود
تــو غمتـــ را بخــور …
::
::
حــمــاقت که شــــاخُ دُم نـــدارد
حــــماقــــتـ یـعنـی مـــن که
آنــــقــدر مــی روم کهـ دلـــــتـنـگـــم شــــوی
خــــبـــری از دلـــتـــنــگـــی تــــــو نــمــی شــــود
بــــر مـــی گـــــردم
چــــون
دلـــتـــنـــگــــتــــــ مـــی شــــــوم
::
::
دلـتنگی‌هایـم را
زیـر دوش حمّــام می‌بَـرم،
بُـغـضـم را
میـان شُـرشُـر آبِ داغ می‌تـرکـانـم،
تا همـه فـکـر کننـد
قرمـزیِ چشمـانـم
از دم کـردنِ حمّـام است….
::
::

حوصـــله خوانــدن ندارم
حوصـــله نوشتــن هم ندارم
این همـــه دلتنـــگی دیگر نه با خــواندن کم می شود ، نه نوشـــتن.
دلـــم لمـــس آغوشت را می خـــواهد
فقــــط همــــین
::
::
تا دوباره دیدنت…
این رختخواب را “وارونه” خواهم خوابید!

“خیانت” است به تو!
سر بر کنار “خیالت” گذاشتن!
::
::
تقصیـــــر تو نیست حتمــــا اشتبـاه از طرف متصدی ارزو بوده
کـه تو نصیب دیگـری شدی
::
::

ایـــن لحظه هــا
تنــــم یــه آغــوش گرم می خواهــــد با طـــعم عشــق نه هوس……. ..
… ایــن لحظـــه هــا
لبــانم رطوبــت لبــهایی را می خواهـــد با طعم محبت نه شهوت…
… این لحظــه ها
گیسوانـــم نوازش دستی را می خواهــد با طعم ناز نه نیـــاز…
این لحظـــه ها
تنی می خواهم که روحــــم را ارضـــا کند نه جســـمم را
::
::
باران که میزند
به مظلومیت سقفها فکر میکنم
به حصیرهای خیس
باران که میزند
به سادگی دلهایمان میخندم
باران که میزند…..
::
::
دستهایم به آرزوهایم نرسید،آنها بسیار دورند…
اما درخت سبز صبرم می گوید:
امیدی هست…
دعایی هست…
خدایی هست…
::
::
برای تو مینویسم ..
از عمق احساسم مینویسم ..
تا شاید بدانی که طپش قلبم در سینه ..
به خاطر توست .
::
::
روزی میــرسَد.
بـــی هیــــچ خَبـــَـــری.
بــا کولـــــه بــــآر تَنهـــاییـَم.
دَـر جـــاده هــای بـی انتهــــای ایـن دنیــای عَجیـــــب.
راه خــــواهم افتـــــاد.
مَـــن کـــه غَریبـــــم.
چـــه فَــــرقی دارد کجـــــای ایـــن دنیــــــا بـاشــــم.
همــه جــــای جهــــان تنهـــــایی بــــا مَـــن است ..
::
::
به رازهایم حسادت میکنم..
که چقدر ساده..
باتو محرم شدند..!
::
::
قـهوه دم می کنم
نصـف قاشق سیانور به فنجانت می ریزم !
لبخند که می زنی می گویم : قـهوه ات سرد شده بگذار عوضش کنم !
این کار هر شب من است
و من چند سال است که می خواهم بکشمت !
ولی لبخندت !
لبخندت !
لعنت !
::
::
دیرزمانی است که سکوت کرده ای!
عاشق این طوفان بعداز آرامشم
چیزی بنویس!
حرفی بزن!
این بار تونپرس،
تو بگو چه خبر؟
::
::
دقت کردی؟
هیچکس به سکوت آدم نمیرسد!
همه منتظرند به فریاد آدم برسند … !!!
::
::
مــن
به عکس ِتــو دست میکشم ..
تـــو
بـه عـکس ِ من
دست میکشی از مــن !!!
::
::
گاهی شهری را
آرام دلی را
رابطه ای را…
گاهی همه چیز را…
به هم می ریزند
این “غریبه ” های لعنتی..
::
::
صدایشان که میزنی،
گلویت را گاز میگیرند.
و آنقدر جمع میشوند در گلویت
تا نفست را بند آورند،
یا خفه ات می کنند
یا اشکت را در می آورند!!!!
واژه ها وحشی اند…
::
::
بی حس شده ام از درد !
از بغــض !
فقط گاهـی ،
خـط ِ اشکی …
میسـوزانـد صـورتـم را !!
::
::
تنهایــــی را ترجیـــح میدهـــم به تن هایـــی که روحشــان با دیگـــریست …
::
::
لحــظه ی رفــتـن
ســکـوتـم عـــلامت رضـا نـبـود
مــی خـــواسـتـــم مثـــل هـمـیشـه
روی حــرفت حــرفی نیــاورم ..
::
::
تـــو برمی گردی
و زندگی را از جایی که پاره شده
دوباره به هم می دوزیم.
در صندوقِ خاطره ها هنوز
نخ برای بخیه زدن هستـــــــــ…!
::
::
من مانده ام طنین صدایت
آرام باش و احساس گناه مکن
تو بهترین ها را به من هدیه داده ای
زیرا فروغ میگوید:
” تنها صدا است که میماند ”
::
::
فــرقی نمـی کند که
شعــر هایم را روی کاغد بنویسم
یا روی ماسه های دریــا
یا حتــی روی شیشه ی بخــار گرفته ی پنجـره !
ایــن شکوه حضور توست که به نوشته هایــم ،
اعتبــار می بخشــد !
::
::
روزهای بی تو بودن پــــــــــــــــــــــــــــر…
فکر بی تو بودن پـــــــــــــــــــــــــر…
دوست داشتن کسی جز تو پـــــــــــــــــــــر…
عشق کسی جز تو ،توی سرم پـــــــــــــــــر…
گل من فقط تو نپـــــــــــــــــــر…
::
::
تقصیر برگها نیست.
آدمها همینند!
نفس میدهی له ات میکنند…!
::
::
بخند
این درخواست اجباریه!
باید بخندی
حتی کوتاه…
امیدوارم همیشه لبخند مهمونه لبای زیبات باشه…
::
::
بیهوده ورق می خورنــــــــد تقویـــــــــم هــــای ِ جهــــــــــان ؛
روزهــــای ِ من ، همه یک روزند …
شنبــــه هایی که فقـــط پیشوندشــــــان عوض می شـــــود …
::
::
درسته .. نامــــــــــــــحرم بود ، به تنــــــــم اما نه … به دلــــــــم …
::
::
خوش بـه حال ِ تو،
که وقتی ” او ” آمد ؛ بدون ِ هیچ دردِسری ،
فراموشم کردی …
::
::
در آیه ای ؛
مرا آه کشیدی و رفتی .
حالا من ماندم و
سی جزء بغض ِ ناسروده ام…!
::
::
نفهمیدم چرا(نیازمندیها و همشهری)
اگهی منـــــــــــو قبول نکرد!…
اگهــــی دربـاره تــــــــــو بود!
نوشتــــــــــــه بــــــودم:
بـــــــــــــــــه تو نیاز دارم…

::
::
کـاش دفتـر خاطراتــم
چراغ جادو بود
تا هر وقت از سـرِ دلتنگــی
به رویش دست میکشیدم
تــو از درونش
با آرزوی من بیرون می آمدی!
::
::
عـــشـــــقمان
بازیِ حُکـــــمی بـــــود
که مَن اَز دِل مایــــه گـــذاشتـــم
و… تو از خشت … !!!
::
::
نمیــدانــم چـــرا هیــچ معلمــی بـــه مـــا نگــفـــت
بـــرای “شـما” شدنِ “مــا” ،
“شـــ” لازم نیــســـت ،
” او” لـــازم اســـت …
::
::
کلمات هم شده اند بازیچـــه مـــــــــــن و تـــــــــــو !
مـــــن برایِ تــــو می نویسم …
تـــــــو برایِ او مـــی خوانی !
::
::

خــــدا جون
مــــــیشـه بگـــی دکمـه cancelش کـجـاس؟؟؟
بـه اندازه کافـــــــی بدبختـــی دانــلود کردم!!!
::
::
ما که نفهمیدیم دنیا دستِ کیه…..
ولی‌ دستِ هر کی‌ هست ….
خــُـب لامصــــــّــــب
دست به دست بچرخون که به دستِ همه برسه !!!
::
::
جاگذاشته ام دلی
هرکه یافت
مژدگانی اش تمام “زندگی ام” . . .
::
::
ایـن جـا هـای خـالـی کـه نـبـودنـت را
به رُخـم مـی کـشـنـد
چـه مـی دانـنـد . .
فـرهـادت شـده اَم ، بـا تـمـام زنـانـگـی اَم
و چـه شـب هـا کـه
خـواب ِ شـیـریـنـَت را نـمـی بـیـنـَم . . .
::
::
صبر کن…
برگرد…
چمدان هایمان اشتباهی شده…
دلم را به جای خاطراتت بردی…
::
::
سَـرم را نــه ظلـم مـیتـوانـد خَـم کنـد
نـــه مـرگـــ
نـــه تــرس
سَـرم فـقـط بـرای بـوسیـدن دستـــ ‌هـای تـو خَـم مـیشـود
::
::
این روزها اگر گوش دلت را تیز کنی فقط یک چیز خواهی شنید:
دوستت دارم
گلایه از تکراری بودنش نکن
مشکل از من نیست!!!!
تو زیاد دوست داشتنی هستی…
::
::
رام مـن نمیشونـد ایـن واژه های حسـود
بگــذار فریبشـان دهــم
مینـویسـم دوستتـــ نــدارم
امـا تــو بخـوان .
::
::
هـیــچ قَــطــار ی اَز ایـن اُتــاق نِـمـی گُـذَرَد
مَـن ایــنـجـا نِـشـَـسـتِـه اَم
وَ بـا هَـمـین ســیگــار قَـطـار می آفَـریـنَـم !
نِـمی شِـنَـوی .. ؟؟
سَـرَم دارَد ســـــوت مـی کِـــشـَــد
::
::
بگو کجا پنهان شده ای
که در قهوه ای سرکشیده ام هم
فالگیر پیدایت نمیکند . . .
::
::
امروز
بی حضور تو
قلک سفالی را
شکستم
قرارمان این بود
نصف-نصف
سهم من میشود اندوه و چند شاخه گل، بر سنگ سیاه نبودنت
و سهم تو را پنهان می کنم پشت لبخند های کودک گل فروش
::
::
خدایا دیدی رفت؟
به تو سپردمش…
اما ازت می خوام
یه روزی یه جای زندگیش
بد جوری یاد من بندازیش…!!!
::
::
از آجیل شب عید چند پسته ی لال باقی مانده
آنان که لب گشودند خورده شدند
و آنان که لال ماندند شکستند
دندان ساز راست میگفت:
پسته ی لال دندان شکن است. . .
::
::
جایی خواندم ما آدمها زنده ایم
به سبب آنکه کسی دوستمان داشته باشد
سوالی پیش آمد…!!!
من برای چه زنده ام..؟!!
::
::
مردمانی هستند که می‌خواهند بدانند تو چه مرگــــتــــــ است …
و وقتی بفهمند چه مرگــــتــ است …
بهت می‌گویند بس کن …
انرژی منفی نفرست …
اینجاست که سکوتــــــــــــ معنا پیدا می کند …
و تنهـــــــــــــــــــــــایی می شود تنها چاره … !
::
::
اَشـک هـایـم زیـادی شــور شـُـده اَنــد
مـگـر چــِـقــَـدر نــَمـَک بـَر زَخمـَم
پـاشـیـدی و رَفــتــــی
کــــه اِضـافـه اَش اَز چـشمـانـَم مــیـریــزد
::
::
میگــن اگه خورشـید
یـــــه ریزه نزدیکـــمون بود
همــه چیــــو میــســـوزوند
ولــی خـــورشید خــــانم خبــــــر نداره
یــکی رو ایـن زمـــــــین
هســــت کــــه حتـــی
اســــــمش
تمـــــام
وجــــــودمو میــسوزونــــه
::
::
گاهـــــی آدم دلـــــش میخواهد کفش هایش را در بیاورد،
یواشکــــی نوک پا نوک پا از خودش دور شـــــــــود،
بعد بزند به چاک فرار کند از خودش …..
::
::
دلـــم …
نه عشق آتشین میخواهد ، نه دروغ های قشنگ …. !
نه سکوت تلخ شاعرانه …
نه ادعاهای بزرگ …
نه بزرگی های پُر ادعا …. !
دلم یک فنجان قهوه ی داغ میخواهد …
و یک دوست که بشود با او حرف زد … !
::
::
عـاشقـانه های من را بـا او تـکرار نـکن
اگـر عاشـقت بـاشد
عـاشقانـه ای برایـت می سـازد
که مـن جـا انـداختـه ام
::
::
یک نفر
مُشت مُشت
بر دل تنگی ام،
دلشوره می پاشد…!
::
::
تبعـید آدم بهــانـه داشت ،
یکــ سیـب !
امــــا مـن
هنـــوز نـمیـدانــم چـــرا
بــی بهـــانـه از قلــبت تبعیــد شــدم !…
::
::
آنقدر سپید بـــــودی
که احساس می کردم ماه شــــــــــده ای
ای کاش آبـــــــــــی بودی
مانند آسمـــــــــــان
آنوقت تا آخر عمر سر بـه هوایت می شــــــدم . . . !
::
::
نمی دانم چه رابطه ایست
بین نبودنــت با رنگ ها…
دلتنــگ تو که می شوم
زندگی ام سیـــــاه می شود …
::
::
در امتداد نگاه تو
لحظه های انتظار شکسته می شود
و بغض تنهایی من
مغلوب وجود تو می شود
::
::
باران باشد تو باشی
و یک خیابان بی انتها.
آنگاه به دنیا میگویم خداحافظ…..
::
::
هَمیـــشه میگفتـــــی :
مـــــــن ، یه تار مُوی تو را به هیچ کَس نمیــــــدَهم!
اینقَدر تار های مویِ مَن را
به این و آن دادی
تا کَچَــــل شدم !
::
::
بعد از تو
جواب تمام
” دوستت دارم” ها مرسی شد…
::
::
نگاهم را
فرستاده ام سفر
آدم ها
ازدوردوست داشتنی ترند…
::
::
همیشه میگن سکوت علامت رضاست…
اما من میگم نه!…
بعضی وقتا سکوت میکنی چون اینقدر رگنجیدی که نمیخوای حرف بزنی…
بعضی وقتا سکوت میکنی چون واقعا حرفی واسه گفتن نداری…
گاهی موقع ها سکوت یه اعتراضه…
اما بیشتر وقتا…
سکوت واسه اینه که هیچ کلمه ای نمی تونه غمی رو که تووجودت داری توصیف
کنه…


پیام مدیرتوجه : در صورتی که هر یک از لینک های دانلود با اشکال مواجه بود و یا عکس ها و صفحات برای شما باز نمی شد ، حتما آن را از بخش نظرات اخر همین صفحه ذکر جزئیات اطلاع دهید تا نسبت به رفع سـریع آن مشکل اقدام شود با تشکر - مدیریت سایت البرز پاتوق


KiyaNa KiyaNa میگه : واقعا من لذت بردم مرسی نیما جوووووووووووونم
شکلک
zahra zahra میگه : دستت درد نكنه نيما.قشنگ بودشکلک
tinarox tinarox میگه : dastet tala
kheili ghashang boodanشکلکشکلکشکلکشکلک
setare setare میگه : مرسی نیما عالی بود
سمیرا سمیرا میگه : عال بودن نیمادستت ددنکنه زحمت کشیدیشکلک

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی